Numara Şikayet Üyelik Sistemi

Siteye erişiminizde veya siteyi kullanımızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlere bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı hemen durdurmalısınız. www.NumaraSikayet.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

MADDE 1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme ; www.NumaraSikayet.com (bundan böyle kısaca "NUMARA ŞİKAYET" olarak anılacaktır.) ile web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan web sitesi kullanıcısı (Bundan böyle kısaca "KULLANICI"olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

NUMARA ŞİKAYET, bilgilendirme, satış gibi çeşitli sebeplerle kullanıcıların telefonlarını arayan veya kısa mesaj gönderen kurumlar ile bu hizmetten memnun olmayan kullanıcıları bir araya getirmeyi ve kullanıcı şikayetlerine çözüm bulmayı amaçlayan bir platformdur. Arayan, kısa mesaj gönderen numaralar ile ilgili şikayetler ve şikayetlerin çözümüne yönelik servislerin sunulduğu www.numarasikayet.com web sitesinin, kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

ÜYELİK VE SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 3-GENEL KULLANIM KOŞULLARI

A-Sisteme üye olmak için kullanıcılar, ana sayfa üzerinde yer alan “Üye Olun” kısmını kullanmayı ve burada üyelik için sorulan soruları doğru ve eksiksiz sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından dolayı NUMARA ŞİKAYET’in veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

B- KULLANICI, NUMARA ŞİKAYET Web sitesi’ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. NUMARA ŞİKAYET Web sitesi siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve NUMARA ŞİKAYET Web sitesi hakkında veya NUMARA ŞİKAYET Web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

C- KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

• Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,

• Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

• Bu Web sitesi’nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

• Web sitesi içeriğine Web sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak Web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

• Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

• Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,

• Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal zincir mektuplar, veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

• Framing(çerçeveleme) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak Web sitesi’ni kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

D- NUMARA ŞİKAYET, Web sitesi’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Web sitesi, KULLANICI’ların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir. KULLANICI, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde, üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, KULLANICI’nın sistemi kullanımından kaynaklanan bir sebeple NUMARA ŞİKAYET’in bir zarara uğraması durumunda bu zararları NUMARA ŞİKAYET’in ilk talebinde ödeyeceğini, NUMARA ŞİKAYET’e talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da NUMARA ŞİKAYET’in ilk talebinde ödeyeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

E -KULLANICI, web sitesi aracılığıyla bildirdiği şikayetlerin NUMARA ŞİKAYET tarafından yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edebileceğini ve şikayetlerin içeriğinde dilediği değişiklikleri yapabileceğini, NUMARA ŞİKAYET’in yaptığı değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

F -KULLANICI, NUMARA ŞİKAYET’in sistemi aracılığıyla ilettiği şikayetlerle ilgili olarak NUMARA ŞİKAYET’in herhangi bir şekilde şikayeti çözme yükümlülüğünün ve garantisinin olmadığını, çözülmeyen şikayetler veya iletilen şikayetlere konu olaylar sonucu uğranan zararlar sebebiyle NUMARA ŞİKAYET’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 4

A-KULLANICI’nın e-posta ve şifresinin korunması ve gizli tutulması KULLANICI’nın kendi sorumluluğundadır. Bu şifrenin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden KULLANICI tam sorumludur. E posta ve şifresinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden KULLANICI’lar gecikmeden durumu NUMARA ŞİKAYET’e bildirmelidir.

B- NUMARA ŞİKAYET sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik,hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise üyelik iptal veya bloke edilir ve NUMARA ŞİKAYET site hizmetlerinin kullanılması engellenir.

C- Kurumsal ve bireysel KULLANICI, üyeliğini ve NUMARA ŞİKAYET’i hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kurumsal KULLANICI, başkalarının NUMARA ŞİKAYET üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kurumsal KULLANICI, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

D- Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak NUMARA ŞİKAYET kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Kurumsal KULLANICI ve/veya KULLANICI’lar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

NUMARA ŞİKAYET SORUMLULUKLARI

MADDE 5

A-NUMARA ŞİKAYET, kullanıcı bilgilerini veritabanı üzerinde şifreli olarak saklamayı taahhüt eder.

B-NUMARA ŞİKAYET, KULLANICI'ya üyelik esnasında sorulan E-POSTA, TAKMAAD, AD ve SOYAD bilgilerini siteye üye olan Firmalar ile paylaşabilir. Bunlar dışında sorulan ek üyelik bilgileri üyelik için seçimlidir. KULLANICI, bu bilgileri girmesi durumunda, siteye üye olan Firmalar ile paylaşılabileceğini kabul eder.

C-NUMARA ŞİKAYET, KULLANICI kayıtlarının KULLANICI'nın isteği doğrultusunda silmeyi kabul eder. Sistem tarafından oluşturulmuş, KULLANICI'ya ait hareketleri içeren erişim logları ise yasalarla belirtilen sürece NUMARA ŞİKAYET tarafından saklanacaktır.

NUMARA ŞİKAYET SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

MADDE 6

NUMARA ŞİKAYET hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

A -NUMARA ŞİKAYET, web sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, NUMARA ŞİKAYET üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) NUMARA ŞİKAYET veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

B -NUMARA ŞİKAYET, NUMARA ŞİKAYET içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya NUMARA ŞİKAYET yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

C -KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve NUMARA ŞİKAYET sistemine erişim ve  kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.

D-KULLANICI, NUMARA ŞİKAYET web sitesine erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. NUMARA ŞİKAYET hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

E -NUMARA ŞİKAYET, bir yargı merciinin kararı veya NUMARA ŞİKAYET’in bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya sistem bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

MADDE 7

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KULLANICI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

MADDE 8

Kullanıcı ile NUMARA ŞİKAYET web sitesi üzerinde bulunan veya NUMARA ŞİKAYET yoluyla Kullanıcı'nın ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI'nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden NUMARA ŞİKAYET’in sorumlu olmadığını kabul eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

MADDE 9

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 10

İşbu sözleşmenin KULLANICI tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve de NUMARA ŞİKAYET’in kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla NUMARA ŞİKAYET’in işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde KULLANICI, NUMARA ŞİKAYET’in yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı herhangibir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MADDE 11

İşbu sözleşme KULLANICI’nın  sözleşmeyi okumasının ardından sisteme kayıt olma esnasında “Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme herhangi bir süreye tabi olmaksızın kurulmuştur. NUMARA ŞİKAYET, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden KULLANICI’nın üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. KULLANICI, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda NUMARA ŞİKAYET’den herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

NUMARA ŞİKAYET KAYITLARININ MUTEBERİYETİ

MADDE 12

KULLANICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda NUMARA ŞİKAYET’in defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme, KULLANICI’nın “Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum” butonunu onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.